Najczęsciej zadawane pytania

Wielkość i rodzaj zbiornika jest dobierany indywidualnie do potrzeb każdego gospodarstwa domowego, w naszej ofercie znajdują się zbiorniki od 4m3 -12m3 jedno, dwu i trzy komorowe.

Średnio przyjmujemy od 2,5-3m3 na osobę w gospodarstwie domowym, zakładając że nasze gospodarstwo liczy 4 osoby powinniśmy wybrać zbiornik od 10-12m3.

Kolejnym wyznacznikiem wyboru wielkości zbiornika jest wielkość szambowozu obsługującego naszą okolicę. Jeśli szamobowóz zabiera jednorazowo 8m3 bezpiecznie będzie zamontować zbiornik właśnie o takiej pojemności lub wielokrotność tej pojemności aby nie doprowadzić do sytuacji , w której szambiarka zostawia nam 1-2-3 m3 zanieczyszczeń w zbiorniku.

Rozsądnym też będzie zamontowanie zbiornika większego niż potrzebujemy, a dostosowanego do wielkości szambowozu obsługującego naszą okolice ze względu na rzadsze wybieranie zanieczyszczeń, a co za tym idzie oszczędności.

W zbiorniku mogą być zamontowane dwa rodzaje płyt:

-płyta standardowa

  • do 50 cm nasypu ziemi, w terenie zielonym(ewentualne ułożenie kostki brukowej na zbiorniku),po którym nie będzie odbywał się ruch pojazdów mechanicznych.

– płyta przejazdowa

  • do 50 cm nasypu ziemi, z możliwością przejazdu pojazdami mechanicznymi o DMC 3,5t.
  • do 100cm nasypu ziemi, w terenie zielonym(ewentualne ułożenie kostki brukowej na zbiorniku),po którym nie będzie odbywał się ruch pojazdów mechanicznych.

Prawidłowy montaż powinien być wykonany w  wypoziomowanym wykopie, na klej ,zaprawę wodo i mrozo odporną(pianki montażowe są niedopuszczalne). Spoina łącząca zbiornik z płytą górną powinna zostać poprawiona przez montera tak z zewnątrz jak i wewnątrz zbiornika. Tylko taki montaż zapewnia nam spokojne użytkowanie zbiornika przez długie lata.

Po zakończeniu prac montażowych inwestor lub kierownik budowy ma obowiązek sprawdzić  poprawność wykonanych prac, ewentualne zastrzeżenia zgłosić od razu po montażu w celu poprawienia ewentualnych niezgodności.

Wykop należy dostosować do wielkości zbiornika, niezbędne informacje co do wielkości wykopu uzyskają Państwo od pracowników naszej firmy. Dno wykopu powinno być podsypane 5-10 cm piasku i wypoziomowane poziomicą.

 

Prawidłowo przygotowany wykop,  to bardzo ważna kwestia ponieważ , wyklucza to możliwość uszkodzenia zbiornika, przez garb czy kamień na dnie wykopu.
Przed napełnieniem zbiornik zamontowany na kamieniu czy tez innej nierówności może nie wykazywać żadnych uszkodzeń, jednak po napełnieniu zbiornik waży od 10 ton i więcej, nacisk punktowy wywołany przez garb czy też kamień na dnie , spowoduje uszkodzenie zarówno  dna zbiornika jak i mikropęknięcia na ścianach, dlatego tak ważną kwestią jest dopilnowanie oczyszczenia i podsypania dna wykopu.

W naszej galerii znajdą Państwo zdjęcia prawidłowo wykonanego i przygotowanego wykopu

Zbiornik świeżo zamontowany powinien odstać w wykopie w zależności od warunków pogodowych od 24h do nawet 96h, czas jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, wilgotności otoczenia itp.

Zbiornik montowany na klej montażowy, cementowy, zaprawę klejową itp. potrzebuje czasu na wyschnięcie spoiny łączącej pokrywę ze zbiornikiem, zaraz po montażu zaprawa klejowa jest świeża, miękka i podatna na nacisk i wypłukanie. W 99% przypadków w momencie zasypania zaraz po montażu zaprawa ulega wyciśnięciu co powoduje rozszczelnienie spoiny, ponadto komin rewizyjny zamontowany na płycie może zostać przesunięty przez nieostrożnego koparkowego lub ziemię co również prowadzi do późniejszych nieszczelności.

 

Zbiornik „zasypujemy”, a tak naprawdę obsypujemy po minimum 24h-96h, robimy to ostrożnie, od góry, nie dociskamy zbiornika ani ziemi wokół łyżką koparki, koparka nie najeżdża na zasypywany zbiornik

( może to doprowadzić do uszkodzenia ścian bocznych lub płyty wierzchniej). Po zasypaniu zbiornika ziemię zagęszczamy zagęszczarka ręczną, powszechnie stosowaną do zagęszczania gruntu pod kostkę brukową.

Dość często po odkopaniu 1m ziemi pojawia się woda, w takim przypadku po wykonaniu odpowiedniego wykopu osuszamy go poprzez wypompowanie zebranej wody, sprawdzamy wypoziomowanie dna, ewentualnie robimy podsypkę z suchego betonu , który po kontakcie z wodami gruntowymi utworzy nam stabilna wylewkę pod zbiornik. W przypadku dość szybkiego napełniania się wykopu wodą wypompowujemy wodę do chwili montażu.

Po zamontowaniu zbiornika zaleca się obsypanie zbiornika do ¾ wysokości ziemia oraz napełnienie go wodą również do ¾ wysokości. Takie postępowanie zapobiega przemieszczeniu się zbiornika oraz wypchnięcia go na powierzchnie wody zebranej w wykopie.

Ponadto obserwujemy zbiornik czy woda zbierająca się w wykopie nie nachodzi powyżej spoiny płyta –zbiornik, jeśli jest taka konieczność wypompowujemy wodę do momentu wyschnięcia łączenia. Nie możemy dopuścić do sytuacji , w której woda przykryje łączenie.

Standardowo zbiorniki montowane są na głębokości 0,5-1,0 m pod gruntem. Istnieje możliwość zamontowania zbiornika głąbiej jednak wiąże się to z przygotowaniem płyty odciążającej ściany boczne zbiornika lub wzmocnienia zbiornika poprzez zasypanie go suchym betonem .

Rodzaj płyty odciążającej  oraz grubość wzmocnienia powinna być skonsultowana z kierownikiem budowy ewentualnie z architektem, który zaprojektuje indywidualnie odpowiednie wzmocnienie.

Zbiorniki wyprodukowane w firmie Gutbet są zbiornikami monolitycznymi, co to oznacza?; że są pełną bryłą i nie posiadają w swoich ścianach żadnych otworów.

Jako producent nie wykonujemy otworów przyłączeniowych ponieważ jest to kwestia indywidualna, u każdego klient otwór wychodzi w innym miejscu zbiornika.

W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać otwór w zbiorniku(ściana boczna lub płyta) dopasowany do średnicy rury kanalizacyjnej, łączenie należy uszczelnić na wodo i mrozo odporny klej montażowy np. CX5 CERESIT.

Podłączenie do kanalizacji oraz łączenia zbiorników między sobą wykonuje hydraulik .

Zanim po raz pierwszy użyjemy zbiornika powinien on zostać sprawdzony pod kątem szczelności  przez kierownika budowy oraz powinien zostać sporządzony protokół szczelności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na własne pytanie?